DİN GÖREVLİSİ Mİ, DİN GÖNÜLLÜSÜ MÜYÜZ?

"Allah'dan, kulları içinde, ancak hakkıyla alimler (kudret ve azametimi bilen) korkar: Şüphe yok ki Allah Azîz'dir= her şeye gâlibdir, Gafûr'dur= çok bağışlayıcıdır." FATIR SURESİ 28
    Alimlerimiz, Allahtan hakkıyla korkan, insanların dertleriyle dertlenen, toplumun çocuklarını kendi çocukları olarak görüp, onları hayırlı birer insan olarak yetiştirmek için gayret gösteren, (alimler peygamberlerin varisleridir) hadisi Şerif'ini düstur edinmiş, bu vesileyle peygamberlerin tebliğ görevini kendi görevi bilen ve bunları yerine getirebilmek için, sürekli okuyup kendini geliştirmeye çalışan, kısacası kendini Allah yoluna adayan kişiler ise, onlara DİN GÖNÜLLÜSÜ diyoruz. 
    "Âlimler peygamberlerin varisleridir. Netice de peygamberler miras olarak dinar veya dirhem (mal ve mülk) değil, ilim bırakmışlardır. Bu ilim mirasını alan kimse, büyük pay elde etmiştir.”
   Yok bunlardan hiç birisini yapamayan, sadece görevli olduğu günlerde camiye giden, namazını hemen kıldırıp kaçan, cami dışında(yani resmi görevi haricinde) hiç bir şey ile uğraşmayan, ben devlet memuruyum, benim görevim şu, gerisi beni ilgilendirmez diyenlere de DİN GÖREVLİSİ diyoruz. 
   Tabi Diyanet teşkilatında, bu denli vurdum duymaz, yaratılış gayesinin Allah,a kulluk olduğunu unutan, birilerinin olduğunu düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum işin gerçeği...
   Yarın Allahın huzuruna vardığımızda, bizden her nimetin hesabının sorulacağının şuurunda olan alimler, nasıl bu kadar umursamaz olabilir ki? 
   Allahın verdiği en büyük nimetlerden olan ilmin hesabı sorulmadan yerinden kımıldamaz demiyor mu ? peygamberimiz(sav) Hal böyleyken gece gündüz çalışan, çocuklarının geçimi için her işi yapan insanlara bakıp da Rabbimize şükretmemiz gerekmiyor mu? 
    “Kıyamet gününde, bir kul şu dört şeyden sorguya çekilmeden bir tarafa adım atamaz: Ömrünü nerede tükettiğini, gençliğini nerede eskittiğini, malını nereden kazanıp nerede harcadığını ve öğrendiği ilmiyle neler yaptığını...” (Krş. Tirmizi
    Tabi ki Allah rızasını gaye edinen ve yaratılış gayesi, Kulluğun farkında olan, Din gönüllüsü kardeşlerimiz, gecesini gündüzüne katarak, toplumun ıslahı için çalışmaktalar. Gittikçe de daha çok çalışacak ve çocuklarmıza kim olduğumuzu , nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi öğreterek, örnek bir nesil çıkmasına vesile olacaklar inşallah... 
    İbn Mes"ûd"un (ra) işittiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Ancak iki kişiye gıpta edilir: Allah"ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayan kimse ile Allah"ın kendisine verdiği (ilim ve) hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.” 
  DİN GÖNÜLLÜLERİ HAFTASI, TÜM İSLAM ALEMİ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN İNŞALLAH.

foto
Yazar: Mehdi Sansarkan
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

Köşe Yazarları