KARDEŞLİK

 Bilindiği gibi, Kur’an bize bütün insanların tek bir nefsten, yani Hz. Âdem ile eşi Hz Havva’dan türediğini öğretmektedir.
Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. (Nisa – 1)

Bu ve benzeri ayetlerde Allah bize bütün insanların biyolojik köken olarak bir olduğunu bildirmektedir Dolayısıyla insanların biyolojik ve etnik olarak birbirlerine üstünlükleri yoktur.

Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. (Hucurât-13)

Bu ayetlerde de Allah, birbirleriyle tanışmaları ve bilişmeleri için, toplumsal ve tarihi bir olgu olarak insanları kabilelere, kavimlere ve milletlere ayırmıştır. Daha doğrusu insanlara topluluklar teşkil etme özellikleri vermiştir.

Dolayısıyla insanların bir aileye, bir ırka ve bir millete ait olmaları doğaldır. İnsanların bir kavme bir millete ait olduklarını söylemede ve bilmede bir beis yoktur. Ancak ayetin sonunda da belirtildiği gibi, insanların değerini onların şu veya bu kabileye veya kavme ait olmaları belirlemez. İnsanların üstünlük değeri ve ölçüsü Allah’a iman ve takvadır.

Allah, iman açısından tarih çerisinde insanlığı iki sınıfa ayırmıştır: Allah’a iman edip ve hakkı (doğruyu) temsil edenler; Allah’a iman etmeyen veya gereği iman etmeyen ve batılı (yanlışı) temsil edenler: kâfirler, müşrikler ve münafıklar. Bu ayırım, son din İslâm ile birlikte İslam’a inanlar ve inanmayanlar şeklinde olmuştur. İslam’a inanlar bir ümmet, inanmayanlar başka bir ümmet olarak nitelendirilmiştir. Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e hitaben şöyle der: “İşte bu sizin ümmetiniz bir tek ümmet ve Rabbiniz de Benim; artık hep Benden korkun! (Mu'minûn-52)

İslâm’a inanlar, yani Müslümanlar, dost ve kardeştirler: “Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin ve Allah'tan sakının. Umulur ki merhamet olunursunuz.”

İslâm’a göre kardeşlik ve dostluk İslâm kardeşliğidir; bu kardeşlik her türlü biyolojik ve ırkî kardeşlikten üstündür; hakiki kardeşlik, İslâm kardeşliğidir. Ensar ve muhacir kardeşliğinde olduğu gibidir.

İşte bu nedenle Allah, sürekli olarak Müslümanları, birbirlerini bırakıp da kâfirleri, müşrikleri ve münafıkları kardeş ve dost edinmemeleri için uyarmaktadır. “ Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyiniz…” (Nisâ-144)

foto
Yazar: Hüseyin CAN
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

Köşe Yazarları