"Hayat Namazla Güzeldir" Sosyal Medya Çalıştayı gerçekleştirildi
Kur'an Nesli Platformu tarafından düzenlenen "Hayat Namazla Güzeldir" Çalıştayı, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirus önlemleri nedeniyle sosyal medya üzerinden gerçekleştirildi.

Pandemiden dolayı sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen çalıştay, iki oturum şeklinde düzenlendi. Rehber TV ve Kur'an Nesli Platformu'nun Youtube kanalında yayınlanan çalıştayın ilk oturumu saat 17.00'da, ikinci oturumu ise akşam 21.00'da canlı olarak yayımlandı.

Moderatörlüğünü Mehmet Emin Sütçü'nün yaptığı programın saat 17.00'da düzenlenen ilk oturumu, Kur'an Nesli Platformu Başkanı Molla Beşir Şimşek'in açılış ve selamlama konuşmasıyla başladı.

Kur'an Nesli Platformu Başkanı Şimşek'ten sonra Yazar Abdullah Yıldız da kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından "Hayat Namazla Güzeldir" Sosyal Medya Çalıştayı, Hafız Bedirhan Akgül'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra namazın önemini ve güzelliğini anlatan bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Rehber TV ve Kur'an Nesli Platformu'nun Youtube kanallarında canlı olarak yayımlanan çalıştayın ilk oturumuna Prof. Dr. Faruk Beşer, Fütüvvet Vakfı Kurucusu Emir Edip Eş ve Yazar Özkan Yaman katıldı.

Saat 21.00'da, moderatörlüğünü Salih Güzel'in yaptığı 2'nci oturum ise Yazar Mehmed Göktaş Hoca'nın açılış ve selamlama konuşması ile başladı.

Sosyal Medya Çalıştayının 2'nci oturumuna; DİB. Yrd. Dr. Burhan İşleyen, Yazar Ahmet Bulut ve Yazar Aydın Dağlı katıldı.

İki oturum şeklinde sosyal medya üzerinden gerçekleşen programının sonunda Mehmet Diri çalıştayın sonuç bildirgesini okudu.

Okunan sonuç bildirgesinin tamamı şöyle:

"1. Namaz; insana kul olduğunu, her an Allah'ın huzurunda ve O'nun gözetimi altında olduğunu hissettirir. Bu hal, her türlü kötülükten sakınmak için bir bilinç ve manevi bir kuvvet verir. Bir emirle günde beş kez O'nun huzurunda durmak, mükemmel bir intizamın tesisine ve bu sayede hem bireysel hem de toplumsal anlamda hayatın istikamet içerisinde idame edilmesine vesile olur.

2. Cemaatle namaz, birlikte yaşamayı ve dayanışmayı güçlendirir. Kimliğine ve mevkiine bakılmaksızın aynı safta, aynı ortamda yan yana durmak ve Yüce Yaratıcı karşısında aynı mahviyet duygusuyla rükû ve secdeye gitmek, üstünlüğün yalnızca takvada olduğu hakikatinin pratiğe dönüşmüş halidir. Ayrıca bu ulvi duygu, kibir hastalığının ilacıdır.

3. "Dediler ki: 'Ey Şu'ayb! Babalarımızın taptıklarını yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? (Hûd-87)

Mü'mini kâfirden ayıran en önemli fark namazdır. Yaygın ve sapkın inançların terkine davet edilen toplumun, bu çağrının sebebi olarak en bariz farklılık olan namaz eylemini görmesi namazın bir tevhid eylemi olduğunu ortaya koymaktadır.

Namazbir davetçinin hayatının merkezinde olmalıdır. Davetçi, adı anıldığında en evvel namazıyla hatırlanmalıdır. Öyle ki toplumu hayra çağırdığında bu davetin, kıldığı namazların bir gereği ve neticesi olduğu anlaşılacak kadar davetin bir parçası hatta kendisi haline gelmelidir.

4. "Ailene namazı emret. Kendin de onda devamlı ol, kararlı ol… (Taha-132)

Çocuklarımızı seccademizin varisi olarak yetiştirmek anne baba olarak en büyük görevimizdir.

Namaz kılmak ve aileye namazı emretmek/öğretmek, ezan çağrısı ile birlikte namaz kılarak Allah'ın emrine uymak itaat bilincini kazandırır. Bu vesileyle aileyi ayakta tutan dinamiklerden biri olarak ana-babaya itaat duygusu, ailenin temelini sağlamlaştırır.

Bununla birlikte insanı hayâsızlıktan koruyan namaz, günümüzde ailenin yok edilmesi maksatlı tüm çirkinliklerin bertaraf edilmesi ve ailenin muhafazası için sağlam bir kalkan vazifesi görmektedir.

5. "Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir, onlar ki namazlarında huşû içindedirler." (Mü'minun 1-2)

Namaz, felaha/kurtuluşa ermenin bir aracıdır. Kurtuluşa vesile olacak namaz, huşu ile (kalp huzuru) kılınan namazdır. Namazını huşu içinde kılan mümin, sonsuz yüceliğin karşısında acziyetini anlar. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kendisi de hiçbir şeye muhtaç olmayan "Samediyyet karşısında tüm ihtiyaçlarına cevap bulmanın rahatlığına ve huzuruna erer.

6. Namaz, sadece birtakım hareketlerden ibaret bir eylem değildir. Namaz; en büyük dua, en büyük kulluk nişanesi, bütün ibadetlerin toplamı olup cami' bir fihriste-i nuranidir.

Namazın gelenekselleştirilmesi, manadan soyutlanarak şekle indirgenmesi namazın gönüllerdeki yerini yaralar.

Ümmet sathında çok yönlü çaba ve atılacak sağlam adımlarla bu ifsad hareketlerine karşı azimle ve ihlasla mücadele edilmelidir.

7. En büyük öğretmen Hazreti Muhammed'in (Aleyhisselat-u Vesselam) talebeleri olan ashab-ı güzinin namazını bilmek, O'nun (Sallallahu Aleyhi Vesellem) imamlığında namaz kılmanın kadrini anlamak, O büyük imamın arkasında saf tutmuş ashab ile saf tutmaktır.

Allah Resulü (Sallallahu Aleyhi Vesellem)'nün hayatının merkezinde Namaz ve şehrinin merkezinde Mescid vardı. Günlük hayat programı namaza göreydi. Özlediğimiz güzel hayat için bu örnekliği günümüze taşımalıyız. Mahalle ve şehir planlarımızı bu Nebevi modele göre planlamalıyız.

8. Akleden bir varlık olan insan için irade terbiyesi şarttır. Kâh uykusunun en güzel yerinde, kâh dünyevi işlerin en yoğun hengâmında ara verip Allah'a yönelmek ve bunu mütemadiyen günde beş kez bıkmadan, usanmadan devam ettirebilmek kadar insanı terbiye eden başka güçlü bir terbiye metodu yoktur.

9. Allah (Azze ve Celle) "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk(ibadet) etsinler diye yarattım." (Zariyat-56) buyurarak insanların yaratılış gayesini açıklamıştır. Bu kulluk ve ibadetlerin en önemlisi de Miraçta farz olan ve Hazreti Peygamber'in "gözümün nuru" dediği namaz ibadetidir. Namazına değer veren dinine değer vermiştir.

Hedefimiz Rabbimizin şu emrini hayatımızın merkezine almaktır: De ki: "Benim namazım, (hac, umre, diğer) ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir." (Enam-162)

Gayemiz Rabbimizin şu emrinin gereğini yerine getirmektir: "(İnsanları ibadet ve itaat için) Allah'a çağıran, sâlih (sevaplı) 'iş ve hareket' yapan ve 'şüphesiz ben Müslümanlardanım' diyen kimseden daha güzel sözlü (olan) kimdir?" (Fussilet-33)

Duamız İbrahim (Aleyhisselam)'in diliyle Rabbimizin öğrettiği duadır: "Ey Rabbim! Beni ve neslimden (gelenleri) de namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul buyur." (İbrahim-40)

10. Bu münasebetle dünyayı ve ahiret hayatını düzenleyen namaz için "Hayat Namazla Güzeldir" şiarıyla tüm müminlerin dikkatini bir kez daha Hayat-Namaz ayrılmazlığına çekmek istiyor ve özetle diyoruz ki; "Hayat Namazla Güzeldir ve Hayat Namazla Hayattır."

Programın sonunda okunan,"Hayat Namazla Güzeldir" Sosyal Medya Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi, Türkçe'nin yanı sıra Arapça, İngilizce ve Farsça dilleri ile Kürtçe'nin Kurmanci, Zazaki ve Soranca lehçelerinde yayımlandı.


Kategori:
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-